Loveboth

8. Sa Bhreatain, ginmhilleadh an deireadh a bhíonn ar 1 as 5 thoircheas

Níl a leithéid de rud ann agus ginmhilleadh teoranta. Rinne polaiteoirí i dtíortha eile iarracht ginmhilleadh i gcúinsí teoranta a thabhairt isteach. Gheall siad nach mbeadh ginmhilleadh i gceist ach ‘i gcásanna crua’ agus gurb annamh a tharlódh sé. Ach ní mar sin a bhíonn riamh. Le himeacht ama, déantar ‘normalú’ ar an nginmhilleadh. Múnlaíonn dlíthe […]

7. Cúram atruach i gcás ‘Mínormáltacht Mharfach Féatais’

Is téarma é mínormáltacht mharfach féatais a chuirfeadh amú go mór thú. Ní bhíonn a fhios ag dochtúirí cá fhad a mhairfidh leanbh sa bhroinn a bhfuil riocht a chiorraíonn saol duine air nó uirthi. In Éirinn sa lá atá inniu ann, tá tuismitheoirí a tháinig abhaile ó Shasana tar éis dóibh ginmhilleadh a fháil […]

6. Scéalta dóchais i ndiaidh éigniú

Bhí Shauna Prewitt i gcruachás uafásach nuair a d’éirigh sí torrach i ndiaidh éigniú. Ní raibh aiféala uirthi riamh gur lean sí den toircheas, agus deir sí anois: “Sílim go mbeadh an domhan i bhfad níos measa as gan mo chailín beag a bheith ann.” Ní hí Shauna an t-aon duine amháin atá sa chás […]

5. Uchtú, rogha eile atá dearfach

Is mór mar a chuaigh Steve Jobs, John Lennon agus Nelson Mandela i bhfeidhm ar an domhan. Is mar gheall ar fhlaithiúlacht tuismitheoirí uchtála a bhí deis acu triúr tabhairt faoin saol. Tá cuir chuige nua i leith an uchtaithe ag cur rogha eile ar fáil seachas ginmhilleadh agus tá fáil éasca orthu ag mná […]

4. Ginmhilltear 90% de leanaí a bhfuil Siondróm Down orthu sa Bhreatain

Déanann ginmhilleadh leatrom Sa Bhreatain, ginmhilltear 90% de leanaí a ndiagnóisítear go bhfuil Siondróm Down orthu sa bhroinn (Fiosrúchán Parlaiminteach ar Ghinmhilleadh ar bhonn Míchumais, An Ríocht Aontaithe, 2013). Tá ginmhilleadh dleathach sa Bhreatain i gcás míchumas ar bith is féidir a bhrath i rith naoi mí an toirchis. Nuair a ghéilltear an ceart chun […]

3. An teist sábháilteachta atá ag Éirinn do mhná le linn toirchis

Tá Éire, gan ghinmhilleadh, rangaithe arís is arís eile i measc na dtíortha is fearr sa domhan ó thaobh sábháilteacht ban le linn toirchis. Bunaithe ar thuairiscí sna meáin, áfach, shílfeá gur áit chontúirteach do mhná torracha í Éire. Is é fírinne an scéil go gcinntíonn dlí na hÉireann go gcuirtear cóir leighis ar mhná […]

2. Bíonn croí linbh ag bualadh 21 lá ón uair a ghintear é nó í

Rinne gach duine againn, mar leanbh leochaileach sa bhroinn, an t-aistear ó ghiniúint go breith. Sa bhliain 1967, nuair a tugadh isteach dlí an ghinmhillte sa Bhreatain, d’fhéadfadh polaiteoirí a mhaíomh nár thuig siad daonnacht an linbh sa bhroinn. Níl an leithscéal sin againn sa lá atá inniu ann. Chonaic an chuid is mó againn […]

1. Sábhálann an 8ú Leasú beatha daoine

Tá aithne againn ar fad ar dhuine éigin ar chosain an 8ú Leasú é nó í. “An t-am a thóg sé chun ginmhilleadh i Sasana a phleanáil, ba é sin an t-am a theastaigh uaim chun m’intinn a athrú”. Mary, Co. Luimnigh. “Tá mé thar a bheith buíoch go raibh an 8ú Leasú ann chun mé a […]