Loveboth

Níl a leithéid de rud ann agus ginmhilleadh teoranta. Rinne polaiteoirí i dtíortha eile iarracht ginmhilleadh i gcúinsí teoranta a thabhairt isteach. Gheall siad nach mbeadh ginmhilleadh i gceist ach ‘i gcásanna crua’ agus gurb annamh a tharlódh sé. Ach ní mar sin a bhíonn riamh.

Le himeacht ama, déantar ‘normalú’ ar an nginmhilleadh.

Múnlaíonn dlíthe ár gcuid iompraíochta. Chonaiceamar go léir an chaoi ar athraíodh dearcadh daoine i leith tobac a chaitheamh agus criosanna sábhála a chaitheamh nuair a athraíodh an dlí. Tharlódh an rud céanna dá gcuirfí deireadh leis an 8ú Leasú.
Ginmhilltear 1 as 5 leanbh i Sasana, sa Bhreatain Bheag, sa Fhrainc agus sa Spáinn – 300% níos mó ná ráta na hÉireann.3 Tá gach cúis ann le ceapadh go méadódh rátaí ginmhillte na hÉireann go tapa mar a tharla in áiteanna eile.

D’fhoghlaim tíortha eile – nuair a bhí sé ródhéanach – nach bhfuil a leithéid de rud ann agus ginmhilleadh ‘sriantach’. Ná déanaimis an botún céanna anseo.

 

Tá luach agus dínit dhomhain, dhúchasach, chothrom agus uathúil ag baint le gach duine, beag beann ar aois, inscne, míchumas, cúinsí nó é/í a bheith ag brath ar dhaoine eile.