Loveboth

Déanann ginmhilleadh leatrom

Sa Bhreatain, ginmhilltear 90% de leanaí a ndiagnóisítear go bhfuil Siondróm Down orthu sa bhroinn (Fiosrúchán Parlaiminteach ar Ghinmhilleadh ar bhonn Míchumais, An Ríocht Aontaithe, 2013). Tá ginmhilleadh dleathach sa Bhreatain i gcás míchumas ar bith is féidir a bhrath i rith naoi mí an toirchis. Nuair a ghéilltear an ceart chun na beatha féin, ní haon iontas gurb iad na daoine is leochailí agus is mó atá ag brath ar dhaoine eile is túisce a ndéantar leatrom orthu.

Cultúr Comhionannais na hÉireann

Tá cultúr comhionannais agus cuimsithe againn in Éirinn ar féidir linn a bheith bródúil as. Sampla iontach de sin is ea obair na gCluichí Oilimpeacha Speisialta. Le níos mó ná 9,000 lúthchleasaí agus gréasán 25,000 oibrí deonach, is ceann de na heagraíochtaí deonacha is mó agus is rathúla in Éirinn iad na Cluichí Oilimpeacha Speisialta anois. Coinnímis orainn ag feabhsú na dtorthaí agus chaighdeán na beatha do dhaoine a bhfuil Siondróm Down nó míchumas eile orthu in áit a bheith ag déanamh aithris ar thíortha eile a chuaigh síos bóthar díobhálach an ghinmhillte.
Sa Danmhairg, tá sprioc leagtha síos acu gur tír saor ó Shiondróm Down a bheidh inti faoin mbliain 2030.2 Ní féidir é sin a bhaint amach ach amháin trí ghinmhilleadh.