Loveboth

Is mór mar a chuaigh Steve Jobs, John Lennon agus Nelson Mandela i bhfeidhm ar an domhan. Is mar gheall ar fhlaithiúlacht tuismitheoirí uchtála a bhí deis acu triúr tabhairt faoin saol. Tá cuir chuige nua i leith an uchtaithe ag cur rogha eile ar fáil seachas ginmhilleadh agus tá fáil éasca orthu ag mná a bhfuil toircheas éigeandála rompu. Mar sin féin, níor tugadh ach seachtar leanaí lena n-uchtú in Éirinn in 2015 (Údarás Uchtála na hÉireann, Tuarascáil Bhliantúil 2015). Tá na céadta lánúineacha Éireannacha, a bhfuil sé dearbhaithe go bhfuil siad oiriúnach chun páiste a uchtú, ar liostaí feithimh. Is cinnte go bhfuil duine éigin ag lorg gach aon pháiste.

“Toircheas i gcúinsí dúshlánacha ba thús leis an gclann a shantaíomar. Tá ár mac ag déanamh thar cionn anois. Ó tharla gur uchtú oscailte atá i gceist, tá a fhios againn go bhfuil an mháthair nádúrtha go maith freisin, rud a chuireann muidne agus eisean ar ár suaimhneas.” Seán agus Marie, Co. Bhaile Átha Cliath.