Loveboth

Tá Éire, gan ghinmhilleadh, rangaithe arís is arís eile i measc na dtíortha is fearr sa domhan ó thaobh sábháilteacht ban le linn toirchis. Bunaithe ar thuairiscí sna meáin, áfach, shílfeá gur áit chontúirteach do mhná torracha í Éire. Is é fírinne an scéil go gcinntíonn dlí na hÉireann go gcuirtear cóir leighis ar mhná torracha i gcónaí má bhíonn a saol i mbaol. De réir na Meastachán um Mortlaíocht Máithreacha ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, tá Éire chun cinn ar Shasana agus ar Stáit Aontaithe Mheiriceá ó thaobh sábháilteacht do mhná torracha de. Dála an scéil, ceadaíonn Sasana agus Stáit Aontaithe Mheiriceá araon ginmhilleadh ar éileamh.

Dearbhaíonn trí thuarascáil oifigiúla ar thragóid Savita gur de bharr míbhainistíocht seipsise a fuair sí bás*. Rinne a lán feachtasóirí iarracht é a nascadh go bréagach le ginmhilleadh.

*Tuarascáil ón gCoiste Cróinéara: Naoi moladh an Chróinéara ar thacaigh an giúiré leo (Aibreán 2013); Tuarascáil FSS (Meitheamh 2013); Tuarascáil an Údaráis um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (Deireadh Fómhair 2013).