Loveboth

Is téarma é mínormáltacht mharfach féatais a chuirfeadh amú go mór thú. Ní bhíonn a fhios ag dochtúirí cá fhad a mhairfidh leanbh sa bhroinn a bhfuil riocht a chiorraíonn saol duine air nó uirthi.
In Éirinn sa lá atá inniu ann, tá tuismitheoirí a tháinig abhaile ó Shasana tar éis dóibh ginmhilleadh a fháil ach a fuair amach ansin gurb ann do chúram ospíse imbhreithe mar rogha eile seachas ginmhilleadh i gcás den sórt seo.

Faoi láthair, is minic a cheapann teaghlaigh a fhaigheann drochdhiagnóis réamhbhreithe nach bhfuil aon rogha eile ann seachas ginmhilleadh. Caithfidh sé sin athrú.
“Bualadh lenár n-iníon, féachaint isteach ina súile agus éisteacht lena fuaimeanna beaga, is mór mar a chabhraigh sé linn dul i ngleic leis an mbrón nuair a fuair sí bás. Thug an ospís aire den scoth dúinn agus rinne siad cinnte de go raibh sí compordach an t-am ar fad.”
Hilary Ní Lorcháin lena hiníon Margaret (sa phictiúr) a raibh Siondróm Edwards uirthi agus a mhair ar feadh dhá lá.