Loveboth

Steve Jobs i wielu innych ludzi wniosło dużo pozytywnych zmian do naszego świata, poprzez to, że dobroduszność ich rodziców adopcyjnych dała im szanse na życie. Nowe podejście do adopcji przedstawia realną alternatywę do aborcji i jest łatwo dostępna dla kobiet, które przeżywają kryzys będąc w ciąży. Jednak w 2015 roku tylko siedem niemowląt było oddanych do adopcji w Irlandii.* Setki irlandzkich małżeństw jest na listach oczekujących gdyż spełniają warunki adopcji. Tak naprawdę, każde dziecko jest przez kogoś chciane.

*Irlandzkie Naczelnictwo Adopcjii – Raport z 2015 roku.

„Ciąża w trudnych okolicznościach była początkiem rodziny, której tak pragnęliśmy. Dziś nasz syn radzi sobie świetnie. Otwarta adopcja daje nam i jemu potwierdzenie że jego rodzona matka też daje sobie radę.”

Seán i Marie, hrabstwo Dublin