Loveboth

Aborcja dyskryminuje

W Wielkiej Brytanii, 90% dzieci u których zdiagnozowano zespół Downa jest abortowanych przed narodzeniem.(1) Aborcja jest legalna w Wielkiej Brytanii przez całe 9 miesięcy ciąży jeśli wykryta zostanie jakakolwiek niepełnosprawność. Kiedy oddane zostanie prawo do życia, nie jest niczym zaskakującym najbardziej narażone i zależne ludzkie istnienia są dyskryminowane.

(1) Parlamentarny raport w sprawie aborcji na podstawie niepełnosprawności, Wielka Brytania, 2013

Irlandzka kultura równości

W Irlandii mamy kulturę równości i inkluzywności z której możemy być dumni. Jest to najbardziej widoczne podczas pracy Igrzysk Paraolimipijskich. Organizacja ta łączy 9,000 zawodników i 25,000 wolontariuszy i jest jedną z najskuteczniej działających organizacji wolontariackich w Irlandii. Dalej dążmy do tego aby ulepszyć jakość życia ludzi z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami zamiast podążać w ślad za krajami, które wybrały destrukcyjną ścieżkę aborcji.

Dania obrała sobie za cel, by do roku 2030, stać się krajem wolnym od ludzi z zespołem Downa. To może być osiągnięte tylko poprzez aborcję.